27.08.2017 Powiatowe Święto Plonów

WYCIECZKA W BIESZCZADY

Dnia 21 lipca 2017 roku o godz. 17:00 odbył się Wakacyjny Piknik

Rodzinny w Narzymiu zorganizowany przez Gminny Ośrodek

Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie, Gminną Komisję Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Sołectwo Narzym.

 

Zapisy_sekcja_judo.png

Dnia 16 lipca 2017 roku o godz. 17:00 odbył się Wakacyjny Piknik Rodzinny

w Iłowie-Osadzie zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

w Iłowie-Osadzie, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Sołectwo Iłowo-Osada. Przedstawiamy fotorelację z tego wydarzenia.

 

Dnia 14 lipca 2017 roku o godz. 17:00 odbył się Wakacyjny Piknik Rodzinny

w Kraszewie zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w

Iłowie-Osadzie, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Sołectwo Kraszewo. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

 

 

Dnia 8 lipca 2017r. o godz. 10:00 na obiekcie sportowym ORLIK w Iłowie - Osadzie

odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

w Iłowie-Osadzie. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Brodowa.

 

Dnia 9 lipca 2017r. o godz. 15:00 na boisku piłki plażowej w Narzymiu

został rozegrany Turniej Piłki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Iłowo-Osada.

W rozgrywkach uczestniczyły cztery zespoły. Pierwsze miejsce zajęła para

Podlaski Dawid/ Paluszkiewicz Mateusz z Mławy. Turniej ten zaliczany był do

rozgrywek Grand Prix Gminy Iłowo-Osada na rok 2017. Drugi turniej

Grand Prix zostanie rozegrany 6 sierpnia 2017r. na boisku piłki plażowej

w Iłowie-Osadzie (stadion) o godz. 13:00.

 

 Dnia 7 lipca 2017r. o godz. 13:00 na obiekcie sportowym ORLIK w

Iłowie-Osadzie został rozegrany Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej rocz. 2000 i mł.

W turnieju udział wzięły cztery zespoły. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Dźwierzni.

Za miejsca I-III zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale ufundowane

przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie.

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Iłowie-Osadzie

ul. Staszica 1
13-240 Iłowo-Osada
tel. (+48) 23 654 10 61
mail: